''בחכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן. ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים"
משלי, כד, ג-ד
Loading...